ROMULUS CRISTEA

PERIODIC – Blogul lui Romulus Cristea

Completari privind situatia complexului arhitectonic Palatul Stirbei

with 4 comments

Pentru înţelegerea celor prezentate în această postare este recomandat să citiţi articolul precedent, Demolări la Palatul Stirbei, accesibil la adresa:

https://romuluscristea.wordpress.com/2009/01/27/demolari-la-palatul-stirbei-2/

* Un articol de arh. Adrian Bălteanu:

Situaţia demolărilor

Foto A. - F. Bălteanu, 11.04.2009

Foto A. - F. Bălteanu, 11.04.2009

În relatarea precedentă bazată pe imaginile pe care le aveam la acel moment scriam că este posibil să mai existe partea subterană a clădirii de pe parcela din str. Ctin. Budişteanu 17.

În imaginea de mai jos se poate vedea că cel puţin mare parte din această parte subterană nu mai există.

Groapă în locul clădirii de pe parcela Ctin Budişteanu 17, foto A. - F. Bălteanu, 13.03.2009

Groapă în locul clădirii de pe parcela Ctin Budişteanu 17, foto A. - F. Bălteanu, 13.03.2009

Din imaginea de mai jos se poate observa că din clădirea principală aflată pe parcela din str. Banului 2 nu se păstrează toate zidurile de contur ale subsolului.

Din imaginea de mai jos se poate observa că din clădirea principală aflată pe parcela din str. Banului 2 nu se păstrează toate zidurile de contur ale subsolului.

Groapă în locul clădirii de pe parcela Banului 2, foto A. - F. Bălteanu, 13.03.2009

Groapă în locul clădirii de pe parcela Banului 2, foto A. - F. Bălteanu, 13.03.2009.

Situaţia este aceeaşi ca în relatarea precedentă pentru demolările de pe parcelele din Calea Victoriei 107 şi 109.

Groapă în locul pivniţelor demolate de pe parcela Calea Victoriei 107, foto A. - F. Bălteanu, 13.03.2009

Groapă în locul pivniţelor demolate de pe parcela Calea Victoriei 107, foto A. - F. Bălteanu, 13.03.2009

Mai este de arătat că între timp au dispărut arbuştii de pe parcela Calea Victoriei 107 aflaţi lîngă Palatul Ştirbei şi limita parcelei la str. Banului.

Foto A. - F. Bălteanu, 10.01.2009

Foto A. - F. Bălteanu, 10.01.2009

Foto A. - F. Bălteanu, 13.03.2009

Foto A. - F. Bălteanu, 13.03.2009

Dacă sub aspectul demolărilor de la postarea precedentă lucrurile sînt similare, au apărut lucruri noi în ceea ce priveşte corespondenţa purtată cu instituţiile competente.

Aşa cum am promis în respectiva postare în cazul în care urmau să apară elemente semnificative, continuam relatare. Ultima reacţie a primăriei generale, un răspuns înregistrat în 28.03.09, expediat pe 27.04.2009, la o sesizare din 27.02.2009 (extraordinară promptitudinea municipalităţii) conţine un element nou extraordinar, principalul rol în ilegalităţi aparţine MCCPN (de pe vremea cînd titulatura acestuia era MCC). Dar să prezint cronologic reacţiile instituţiilor competente.

Primele reacţii apărute în intervalul de timp scurs de la precedenta postare au venit din partea DCCPCN-MB, este vorba despre răspunsurile 231 şi 232 din 02.02.2009 (expediate la aceeaşi dată) pentru 2773, respectiv 2774 din 19.12.2008. Prin 2773/19.12.2008 ceream modificarea erorii din Lista Monumentelor Istorice referitoare la imobilul din str. Ctin. Budişteanu 17. Sesizarea 2774/19.12.2008 prezenta situaţia complexului arhitectonic al Palatului Ştirbei şi cerea luarea măsurilor ce se impun. Prin răspunsurile nr. 231 şi 232 sînt înştiinţat că pe baza documentelor aflate în posesia DCCPCN-MB, fără să se spună care sînt acestea, imobilul la care mă refer (Ctin. Budişteanu 17) „nu a existat şi nu există”, terenul şi construcţia respective făcînd parte din imobilul Banului 2, deci declasate odată cu acesta din urmă. Despre inexistenţa în momentul de faţă a acestui imobil prezint şi răspunsul PMB 18/305/10.02.2009, ce arată că pe baza încheierii de intabulare acesta este parte a imobilului Calea Victoriei 107 (din formularea răspunsului PMB rezultă că acest imobil a existat, însă în răspuns nu apare vreo referire temporală la subiect).

Extras din caroul caroul topo 12D2 unde se regăseşte imobilul de la nr. 17 de pe str. Budişteanu

Extras din caroul caroul topo 12D2 unde se regăseşte imobilul de la nr. 17 de pe str. Budişteanu

Imobilul Budişteanu nr. 17 este menţionat într-un document din 1948 legat de naţionalizarea acestuia, a se vedea articolul Palatul Ştirbey de pe Calea Victoriei de C. Mucenic, publicat în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, p. 79. Un alt argument pentru faptul că imobilul a existat vine de pe marginea caroului topo 12D2 unde apare notaţia „cartare imobiliară 05.1977”, din păcate scanul avut la dispoziţie nu este lizibil în ceea ce priveşte ultima actualizare a caroului. Poziţia din LMI a imobilului Ctin. Budişteanu nr. 7 Casă (foste atenanse ale Palatului Ştirbei, Calea Victoriei nr. 107, nu poate fi decît o referire la imobilul Ctin. Budişteanu 17, deoarece, parcela de la nr. 7 este prea departe de complexul palatului şi nu a aparţinut familiei Ştirbei, iar postdecembrist nu a avut vreo clădire.

Prin răspunsul nr. 232 1) mi se spune că construcţiile în curs de a fi demolate la care mă refer erau clasate în LMI sub codul B-II-m-B-18074 şi se aflau la adresa Banului 2, poziţie declasată prin OMCC 2534/2007, 2) mi se arată încă o dată că „menţiunea din planurile de situaţie ale Municipiului Bucureşti anterioare anului 1990” referitioare la existenţa imobilului Ctin. Budişteanu 17 este eronată, 3) mi se precizează faptul că Autorizaţia de desfiinţare Primăriei Sector 1 se referă la toate anexele deoarece a avut loc o alipire a parcelelor Banului 2 şi Calea Victoriei 107; după alipire, propietarul a optat pentru adresa din Calea Victoriei.

Presupunînd că DCCPCN-MB, nu a citit atent sesizarea mea şi nu a observat faptul că în ea este subliniat faptul că OMCC 2534/2007 se referă doar la poziţia clasată în LMI pentru adresa Banului 2, şi astfel nu este valabil pentru clădirile ce sînt pe alte parcele (de ex. Calea Victoriei 107) şi de asemenea nu a observat faptul că mă refer şi la clădiri aflate pe alte parcele decît Banului 2 (de exemplu Calea Victoriei 109 despre care răspunsul DCCPCN-MB nu aminteşte nimic), răspunsul acestei instituţii, menite să reprezinte interesele MCC de protecţie a patrimoniului în teritoriu, este o dovadă clară a relei voinţe a acesteia. Menţionarea existenţei alipirii arată implicit faptul că înainte de aceasta au fost două imobile, menţionarea faptului că ordinul se referă la imobilul Banului 2, arată implicit că nu se refera la Calea Victoriei 107, deci construcţiile de pe această din urmă parcelă rămîn clasate, iar Primăria de Sector nu putea emite o Autorizaţie de desfiinţare referitoare la ele, deci demolarea lor în baza unei acestei autorizaţii este ilegală.

clip_i

Imaginea nr. 8; Ilustrare PUZ – Calea Victoriei 107 – 109

Tot în data de 02.02.2009 Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 îmi expedia documentul înregistrat 9431/26.01.2009, ca urmare a sesizării proprii înregistrare la Primăria Sector 1 45498/23.12.2008 şi retransmisă de aceasta poliţiei, în care sesizare arătînd că în complexul Palatului Ştirbei au fost tăiaţi arbori maturi, aminteam şi faptul că în unele zone ale Bucureştiului pentru tăierea unui arbore matur, trebuie plantaţi 10, solicitînd totodată plantarea dacă imobilul este într-o astfel de zonă. Documentul poliţiei, expediat proprietarului şi „spre ştiinţa” mea nu se constituia în răspuns al acestei sesizări, sau a celei anterioare înregistrate la Primăria Sector 1 cu 44779/17.12.2008 li retransmisă poliţiei comunitare, ci era unul prin care se solicita propietarului prezenţa la sediul DGPC-Sector 1 cu avizele privind desfiinţarea arborilor, menţionîndu-se şi faptul că la tăierea unui arbore „în unele zone din Bucureşti” trebuie plantaţi alţi 10. Acest document este năucitor prin faptul că cere proprietarului să se prezinte la poliţie cu nişte acte pe care primăria ar fi trebuit să le pună la dispoziţia acesteia (dar să nu uităm, aşa cum arătam în precedenta postare primăria în mod ilegal, doar a retransmis poliţiei sesizările mele). Tot năucitoare este expresia „în unele zone din Bucureşti” preluată din sesizarea mea, şi aici primăria ar fi trebuit să pună la dispoziţia poliţiei informaţia dacă imobilul la care s-au efectuat tăierile de arbori este sau nu, prin PUG, într-o astfel de zonă. Cert este că răspunsul înegistrat 9310/9431/23.02.2009, expediat în 26.02.2009, pe care urma să îl primesc de la Poliţia comunitară la cele două seizări retransmise de primărie (înregistrate de poliţie cu 9310/22.12.2008 şi 9431/30.12.2008) nu va face referire la legalitatea tăierilor sau la locul în care s-au plantat arbori în caz că acest lucru era necesar. Răspunsul caracterizat prin conciziune mă anunţă doar asupra faptului că au fost efectuate controale pe teren, şi că „lucrările de desfiinţare la care faceţi referire în Calea Victoriei 107” au autorizaţie emisă de Primăria Sector 1. Iarăşi problema răspunsului parţial: sesizările mele nu făceau referire doar la demolările din Calea Victoriei 107, chiar dacă ar fi considerat sub această titulatură imobilul rezultat din alipirea la care făcea referire răspunsul DCCPCN-MB, rămîneau în afara parcelei clădirile de pe parcela Calea Victoriei 109. De asemenea faptul că OMCC se referă doar la clădirile de pe fosta parcelă Banului 2 este trecut cu vederea; răspunsul nu aminteşte ceva nici de necesitatea cercetării arheologice despre care vorbesc în sesizări.

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Serviciul de Investigaţii Criminale ca urmare la prima din sesizările mele adresate acestei instituţii (pentru care am primit număr de înregistrare 2540/15.12.2008) îmi trimite răspunsul 107631/20.02.2009, expediat în 24.02.2009 prin care mi se arată că sesizarea mea a fost înregistrată cu 107631/22.12.2008 (ce mai contează 7 zile de postdatare, la un răspuns care a întîrziat atît…  Ordonanţă nr. 27 din 30/01/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, arată că autorităţile au obligaţia să comunice răspunsul în 30 de zile de la depunerea sesizării la care se mai pot adăuga încă15 zile în cazul unor cercetări mai ample) şi sînt înştiinţat că demolările de pe parcelele Banului 2 şi Calea Victoriei 107 au autorizaţie de la Primăria Sector 1 şi că „pentru imobilul din Calea Victoriei 109 nu s-au emis autotizatii de desfiintare”. Şi atît…

Am detaliat aici nerespectarea legii privind termenele de acordare a răspunsului, dar nereguli privind timpul de redactare şi expediere se pot vedea şi la alte instituţii cu care am purtat corespondenţă pe subiect.

Cea de a doua sesizare adresată acestei instituţii pentru care am primit număr de înregistrare 93/20 ianuarie 2009 nu a primit pînă în momentul scrierii acestui text (30 aprilie 2009) vreun răspuns.

Am lăsat pentru sfîrşit corespondenţa purtată cu PMB, de la precedenta postare pe blog aceasta este corespondenţa care a dat poate rezultatul cel mai spectaculos.

În momentul postării predecedente eram în aşteptarea răspunsului la sesizarea 798824/20.01.2009, prin care demontam răspunsul 18/5562/07.01.2009 la sesizarea 793124/17.12.2009 al Serviciului de Inspecţie şi Control în Construcţii din cadrul PMB, ce îmi arăta că demolările sînt legale, bazîndu-se pe OMCC 2534/2007, nu mai reiau, care ordin se referă doar la imobilul Banului 2… Aceasta cu toate că eu le spusesem despre ordin că se referă doar la Banului 2 încă din sesizarea din 17 decembrie. Răspunsul a fost expediat de PMB în 26.02.2009, el este înregistrat cu 18/305/10.02.2009, răspunsul vine şi la sesizarea proprie adresată Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti – Ilfov şi redirecţionată ilegal de acesta către PMB, ajunsă în sfirşit a fi înregistrată la PMB – Direcţia de Inspecţie şi Control General cu 18/305/2008 (pentru dată nu se precizează în răspunsul PMB decît anul). Prin acest răspuns mi se arată că în urma controlului efectuat la faţa locului s-a constatat efectuarea unor lucrări de desfiinţare pe parcela Calea Victoriei 107, lucrări autorizate de Primăria Sector 1, la anumite corpuri de clădire enunţate în răspuns. Mi se mai spune că avînd în vedere OMCC 2534/2007, ce a declasat aceste clădiri, primăria de sector este cea abilitată să emită Autorizaţia de desfiinţare, lucru pe care l-a şi făcut. Acestui răspuns, care practic îl relua pe cel anterior, ambele neţinînd cont de afirmaţia mea, însoţită de citat din OMCC, cum că ordinul declasează doar pentru Banului 2, am trimis încă o sesizare către PMB, înregistrată 810034/27 februarie 2009 prin care repetam cele afirmate în celelalte sesizări şi acuzam incompetenţa angajaţilor PMB. Răspunsul a fost expediat în mod competent de către PMB la 27 aprilie 2009 (2 luni de la depunerea sesizării), dar şi data de înregistrare al răspunsului este importantă 18/R/1/28 martie 2009. Răspunsul conţine trei idei principale „să vă revizuiţi afirmaţiile privind incompetenţa”, imobilele Calea Victoriei 107 şi Banului 2 au fost alipite (nimic despre Calea Victoriei 109) şi că avînd în vedere alipirea, „Ministerul Culturii şi Cultelor a comunicat prin adresa nr. 2343/2007 atît beneficiarului cît şi Primăriei Sector 1 spre ştiinţă, că toate construcţiile anexă ale Palatului Ştirbei din […] <n.r. dintr-o eroare aici se repetă un pasaj din răspuns> Calea Victoriei nr. 107, sector 1 au fost declasate […]” Aşadar, pentru demolările de pe fosta parcelă Banului 2 este răspunzător fostul Ministru Adrian Iorgulescu, dînd un ordin de declasare contrar Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (legislaţia îi permite acest lucru), iar pentru demolarea clădirilor din interiorul limitelor parcelei Calea Victoriei 107 de dinainte de alipire, este răspunzător MCC, condus de acelaşi ministru, care printr-o adresă, ilegală de această dată, neapărînd vreun OMCC în Monitorul Oficial, expediată doar către proprietar şi primăria de sector, extinde prevederile unui ordin apărut în Monitorul Oficial (în momentul de faţă nu ştiu dacă pentru această extindere a mai fost consultată CNMI, în caz că nu a fost MCC comiţînd încă o ilegalitate).

O altă concluzie ce se mai poate trage de aici: toate instituţiile statului sesizate de mine în acest caz au tergiversat acordarea unui răspuns şi luarea eventualelor măsuri prin una sau mai multe din acţiunile următoare: redirecţionări ilegale (ce amînă implicit termenul răspunsului), întîrzieri ale redactării răspunsurilor, întîrzieri ale expedierii lor, răspunsuri ce nu ţin cont de cele sesizate (fie nu făc referire la subiecte conţinute în sesizare, fie dau răspunsuri ce încă din sesizare sînt fundamentate ca incorecte), răspunsuri care doar cu elementele din ele nu se suţin, apar ilogice (nerelatarea tuturor datelor esenţiale în cauză).

În încheiere este de menţionat faptul că sesizarea expunînd sitaţia demolărilor din complexul Palatului Ştirbei Direcţiei Generale Patrimoniu Cultural Naţional, înregistrată cu 5732/15.12.2008 se află şi acum în aşteptarea răspunsului.

După postarea precedentă, am aflat că PUZ – Calea Victoriei 107 – 109 a fost avizat de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului a primăriei la 10 decembrie 2008. În imaginea nr. 8, prezint o ilustrare a acestui PUZ ce are ca suport o imagine apărută în nr. 20 al revistei OAR-Bucureşti, Arhitecţii şi Bucureştiul, unde puteţi găsi şi rezumatul discuţiilor şedinţelor din 3 şi 12 decembrie pe subiect. Rezumatul unei şedinţe mai vechi se află în nr. 19 al aceleiaşi reviste.

Publicitate

4 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Stimate Domnule Romulus CRISTEA,

  Am primit link-ul pentru textul de mai sus (+ imaginile) de la dl Adrian-Florin Balteanu (Grupul BUCURESTI). Mai citisem materiale similare înca prin ianuarie-februarie, dar cred ca acesta este cel mai complet. Am mai încercat sa iau atitudine contra proiectelor abuzive si chiar ilegale ale „dezvoltatorilor imobiliari”, de natura sa desfigureze si sa depersonalizeze Capitala (dar si alte orase). Dintre aceste proiecte abuzive ale mafiei imobiliare cred ca cel care ar urma sa desfigureze zona PALATULUI STIRBEI este cel mai revoltator si trebuie stopat cu orice pret. Nu pot comenta (în spatiul acestui mic raspuns) diversele aspecte ale propblemei, dar mi se par evidente complicitatile unor persoane din PMB, PS1, CGMB – CTUAT dar – mai regretabil – din fostul MCC cu acesti investitori avizi de profit. I-am scris ieri d-lui C.T.Popescu de la ziarul „Gândul” despre acest fenomen scandalos, dar înca nu mi-a raspuns (si nu stiu daca o va face). Am scris un articol mai mare pentru publicatia trimestriala „COROANA de OTEL”, editata la Arad, despre dezmatul „dezvoltatorilor”, mentionând cazul Palatului Stirbey. Voi retrimite acel text d-lui A.F. Balteanu, precum si DV daca voi gasi o adresa de e-mail. Oricum, Va admir pentru demersurile DV si sper sa ramânen în legatura.

  Dr. Alexandru Carausu, Univ. Tehnica „Gh.Asachi” Iasi

  Alexandru CARAUSU

  Duminică, 3 mai 2009 at 07:35

  • Buna ziua,
   Multumesc pentru vizita. Va invit sa publicati si aici pe blog articolele dvs. Adresa de e-mail este romulus.cristea (@) gmail.com.
   Cu stimă,
   Romulus Cristea

   Romulus Cristea

   Duminică, 3 mai 2009 at 10:52

 2. […] leave a comment » Arh. Adrian Balteanu prezinta, in cele ce urmeaza, cateva informaţii referitoare la declasarea de la Complexul Palatul Stirbei si care nu au fost disponibile cand arealizat documentatia pentru precedentele articole: Demolări la Palatul Stirbei şi Completari privind situatia complexului arhitectonic Palatul Stirbei. […]

 3. […] loc demolările. Pe larg aici despre bâlbele autorităților legate de […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: