ROMULUS CRISTEA

PERIODIC – Blogul lui Romulus Cristea

Posts Tagged ‘ansamblu de arhitectura

Casa Callimachi. Semnal privind starea imobilelor din Str. Batistei nr. 31 si 33

with 10 comments

-Datele de mai jos sînt obţinute în urma unui studiu minimal-

* Un articol de arh. Adrian Bălteanu

În prezent clădirile din Str. Batiştei nr. 31 şi 33 se află în şantier. Posibil acelaşi şantier.Pentru clădirea de la

numărul 31 acesta a implicat pierderea unei însemnate părţi din tencuiala interioară şi exterioară, pentru cealaltă doar a celei interioare.

La faţa locului nu există vreun panou de identificare a acestei acţiuni, acesta este necesar conform legii 50/1991 şi a Ordinului MLPAT 63/N din 11 august 1998.

Cea mai veche referire la existenţa şantierului, cunoscută de mine, a apărut pe yahoogroup-ul Bucureşti, la 9 noiembrie 2008.

Lipsa panoului m-a determinat ca să adresez o sesizare pe 16 decembrie 2008 către Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti – Ilfov, înregistrată cu 1595 la care nu am primit răspuns.

Cădirea din Batiştei nr. 31, Bucuresti; Foto: Adrian Bălteanu
Cădirea din Batiştei nr. 31, Bucuresti; Foto: Adrian Bălteanu

Drept urmare, am revenit cu sesizarea 1595-2 din 20 ianuarie 2009, care şi ea nu primit vreun răspuns. Şi în acest moment lipseşte panoul privind şantierul/şantierele.

Regim juridic de protecţie a valorii patrimoniale:

Casele din Str. Batiştei nr. 31 şi din 33 (ultima corespunzînd numărul 5 pe Str. I. L. Caragiale) nu sînt

Blazonul Familiei Callimachi
Blazonul Familiei Callimachi

clasate individual, dar fac parte din Ansamblul de arhitectură „Str. Batiştei” cod Lista Monumentelor Istorice: B-II-a-B-18093.

Ele se află împreună sau luate separat în zona de protecţie a următoarelor monumente istorice:

-Casa Marmorosch-Blank (Str. Batiştei 24A),

-Casa I. L. Caragiale (pe strada omonimă la nr 3),

-Biserica Oţetari (pe strada omonimă la nr. 4) şi

-Casa din Str. Batiştei 39.

Proiectul clădirii principale, arhitect R. Quich
Proiectul clădirii principale

Conform PUZ – Zone construite protejate, clădirile sînt situate în Zona construită protejată nr. 20 – Batistei, Zonă protejată cu valoare ridicata şi grad de protecţie maxim.

Într-o astfel de zonă „trebuie protejate valorile arhitectural-urbanistice, istorice şi de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul şi valoarea urbanistică.”

În aceste condiţii şantierul/şantierele trebuie să aibă aviz din partea DCCPCN-MB şi Autorizaţie de construire emisă de Primăria Sector 2.

Citește restul acestei intrări »

Publicitate

Sondaj: Dezastru urbanistic si arhitectural in Bucuresti

with 5 comments

Sondaj privind răpunderea pentru dezastrul urbanistic şi arhitectural din Bucureşti:

* Vezi si articolele:
^ Romulus Cristea „Moara lui Assan, demolata ilegal” , articol apărut în „România liberă” din 17 august 2006
^ Romulus Cristea„Monumente istorice luate in lama buldozerelor” , articol apărut în ziarul „România liberă” din 17 august 2006
^ Romulus Cristea „Dispare patrimoniul industrial” , articol apărut în ziarul „România liberă” din 18 septembrie 2006

www.romuluscristea.ro

Autorizatia de demolare emisa de Primaria Sectorului 2 pentru Batistei 26

with one comment

Autorizaţia de demolare pentru imobilul din str. Batistei nr. 26 a fost dată de Primăria Sectorului 2, a fost emisă în data de 22 septembrie 2008, în baza avizului favorabil (nr. 1008/Z/18.08.2008) a al Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patromoniu Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti, în baza documentaţiei PAD (plan de executare a lucrărilor de desfiinţare) elaborată de S.C Bogoescu Arhitectură şi Urbanism şi studiul istoric elaborat de expertul atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Cezara Mucenic.

Autorizaţie de demolare emisă de Primăria Sectorului 2:

Imobilul făcea parte din Ansamblul de arhitectură “Str. Batiştei”.

Pe durata demolărilor nu a existat panoul de identificare a lucrărilor, conform legii, acesta fiind pus abia după ce clădirea a dispărut cu totul.

Imagini cu imobilul din Batiştei 26:

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

more about „MagToo – Facebook slideshows, MySpace…„, posted with vodpod

Toate reclamaţiile şi memoriile adresate autorităţilor de către arhitecţi şi reprezentanţi ai organizaţilor neguvernamentale au primit răspunsuri după demolarea totală a imobilului, după ce pe terenul de pe Batiştei 26 nu a mai rămas nimic.

Foto: arh. Adrian Bălteanu & Lucian Alexandrescu & Romulus Cristea

Video: Romulus Cristea

** Citiţi şi articolele:

1) Demolări în ansamblul de arhitectură “Str. Batiştei”- Declanşarea procedurii de urgenţă; Str. Batiştei nr. 26;

2) Imobil demolat în ansamblul de arhitectură Batiştei;

3) Casa din Batistei 26 nu mai e. Cu autorizaţie de demolare

Casa din Batistei 26 nu mai e. Cu autorizatie pentru demolare

with 2 comments

Pentru desfiinţarea (demolarea) clădirii din strada Batiştei nr. 26, sector 2, Bucureşti, avizul (nr. 1008/Z/18.08.2008) a fost dat de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patromoniu Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti, în baza documentaţiei PAD (plan de executare a lucrărilor de desfiinţare) elaborată de S.C Bogoescu Arhitectură şi Urbanism şi studiul istoric elaborat de expertul atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Cezara Mucenic.

Solicitările mai multor arhitecţi şi a unor organizaţii neguvernamentale care au solicitat stopare demolării şi declanşarea procedurii de urgenţă de clasare (introducerea imobilului pe lista monumentelor istorice MCC) au fost respinse.

În prezent, clădirea este complet demolată, împreună cu alte trei imobile alăturate.

Imobilul făcea parte din Ansamblul de arhitectură „Str. Batiştei”.

Răspuns la cererea de declanşare a procedurii de clasare de urgenţă:

Autorizare pentru demolare

Autorizare pentru demolare

Stadiul demolării în 11 octombrie 2008:

Imobil demolat in str. Batistei 26
Video trimis de romuluscristea

Imobil demolat in str. Batistei nr. 26, sector 2, Bucuresti, Romania; Ansamblul de arhitectura Str Batistei. Romulus Cristea; Filmare cu Samsung G810; 11 octombrie 2008.

Demolarea imobilului de pe Batiştei nr. 26 a început la sfîrşitul lunii septembrie a.c. şi s-a finalizat în 11 octombrie a.c. Pe durata demolărilor nu a existat panoul de identificare a lucrărilor, conform legii, acesta fiind pus abia după ce clădirea a dispărut cu totul (de fapt, a apărut o coală de hârtie, cu indicarea constructorului şi a beneficiarului, hârtia fiind lipită pe un copac din apropiere).

Foto: arh. Adrian Bălteanu & Lucian Alexandrescu & Romulus Cristea

Video: Romulus Cristea

** Citiţi şi articolele:

1) Demolări în ansamblul de arhitectură „Str. Batiştei”- Declanşarea procedurii de urgenţă; Str. Batiştei nr. 26;

2) Imobil demolat în ansamblul de arhitectură Batiştei;